Skytevåpen brukes sjelden i selvforsvar i USA

foto