PETTER STRØM"/>

Dusør for taggere

Politiet i Tromsø trapper opp kampen mot tagging.

Anita Hermandsen i politiets ungdomsgruppe fortviler over at offentlige bygninger den siste tiden har blitt nedtagget. 

krim

3.000 kroner rikere kan du bli dersom du kommer med tips til politiet som hjelper dem i å avsløre taggere.

– Vi etterforsker flere skadeverk med tilgrising av skoler, busskur, pumpehus og lignende fra i sommer. Felles for flere av skadeverkene er at signaturene ASK og SANE går igjen, skriver politiet i en pressemelding.

I det siste halvannet året har politiet jobbet en del med å avsløre taggerne, men de sliter med å skaffe andre spor utover skribleriene.

– Dette er skadeverk som forsøpler inntrykket av byen, særlig ved skoler og andre områder hvor barn og unge oppholder seg, og bidrar ofte til ytterligere forsøpling og hærverk, skriver politiet videre.

For å få dusør, må tipset føre til oppklaring av saken.

Taggerne kan selv vente seg ulik straff, men ifølge politiet er bøter det mest vanlige. Da vil som regel utgiftene eierne av byggene har hatt bli tatt med i regningen. Konfliktrådet kan også kobles inn, noe som oftest skjer hvis gjerningspersonen er under 18 år.

krim