Slo til purser

Beruset tromsømann fikk ikke være med tilbake fra Spania etter å ha slått til en purser.
krim

Det var i slutten av juni i fjor at hendelsen fant sted ombord på et charterfly fra Spania til Tromsø.

Vedkommende, en 60 år gammel tromsømann, slo seg da vrang, og uttalte følgende til en purser:

"Æ skal drepe deg", "æ veit kem du er, æ skal slå livskiten av dæ" og "æ har tatt bilde av dæ, flere bilder på mobilen - og æ skal drepe dæ når æ treffer deg i Tromsø".

I tillegg til å komme med drapstrusler, skal han også ha slått vedkommende i skulderen. Dette skjedde i forbindelse med avgangen til Tromsø, da vedkommende, som var beruset og høyrøstet, unnlot å roe seg ned etter å ha fått beskjed om dette fra purseren.

Han skal deretter ha fått beskjed om å forlate flyet, og skal da ha framsatt truslene, samt utøvd voldshandlingen.

Da saken nylig var opp for Nord-Troms tingrett la aktor ned påstand om at vedkommende burde dømmes til 17 dagers fengsel for ugjerningen.

Dette var også noe dommeren sluttet seg til, da det ble klart at tiltalte ble dømt til 17 dagers betinget fengsel. Det betyr at mannen slipper å sone dommen, med mindre han begår nye straffbare handlinger de neste to årene.

I tillegg til dette ble han også dømt til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger. Grunnen til at disse ikke ble satt til et høyere beløp, skyldes at vedkommende ble frifunnet på ett av tre tiltalepunkter.

Mens mannen ble funnet skyldig i brudd på Straffeloven § 227 og 228, for trusler og vold, ble han nemlig frifunnet for brudd på Luftfartsloven, da retten mente han ikke hadde unnlatt å roe seg ned etter å ha fått beskjed om dette fra purseren.

krim