Lav IQ ga lavere straff

Tromsømannen punget ut 35.000 kroner for å sikre seg ett års hasjforbruk.

Nord-Troms tingrett ga 47-åringen lavere straff på grunn av antatt lav IQ.   Foto: Knut Jenssen

krim

47-åringen ville unngå å dra fem og tilbake for å kjøpe hasj, og handlet derfor like godt rundt et halvt kilo i en omgang. Senere fylte han på med marihuana for rundt 8.000 kroner.

Nå er tromsømannen dømt til samfunnsstraff i 70 timer og må tåle inndragning av 22.900 kroner.

Innrømmet alt

I retten erkjente den tidligere ustraffede tromsømannen narkotikakjøpet, og han innrømmet dessuten å ha solgt 200 gram av hasjen til venner til samme pris som han selv hadde betalt for stoffet.

Nord-Troms tingrett understreker at saken i utgangspunktet skulle ha resultert i ubetinget fengselsstraff, men retten er enig med påtalemyndigheten i at det foreligger spesielle forhold som tilsier at denne hovedregelen kan fravikes:

Lav IQ

Spesielt viser retten til den psykiatriske erklæringen, hvor det antas at siktedes IQ befinner seg i nedre del av normalområdet – en IQ mellom 70 og 75.

– Den sakkyndige antar at siktede medisinsk sett kan evnemessig befinne seg i skjæringspunktet mellom et normalt evnenivå og lett psykisk utviklingshemmet, gjengis det fra erklæringen.

I tillegg viser retten til at mannen er i en rehabiliteringssituasjon, hvor han har avlagt rusfrie prøver siden februar i fjor.

Mannen opplyste i tingretten at han frem til da røkte hasj og marihuana daglig – fra han var ferdig på jobb til han gikk og la seg.

krim