Norge lanserer internasjonalt nettverk mot fiskerikrim

Norge skal ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet, slår fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fast. Hun tar nå initiativ til et i internasjonalt nettverk mot fiskerikriminalitet.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) varsler en nulltoleranse for fiskejuks og lanserte tirsdag et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix 

politikk

Under en internasjonal konferanse mot fiskerikriminalitet i Tromsø tirsdag lanserte Aspaker det internasjonale samarbeidet Nord-Fiskerietterretning der en rekke store fiskerinasjoner deltar. Hun inviterer til stiftelsesmøte i mars 2015 for organisasjonen.

– De erfaringene vi har gjort hjemme i bekjempelsen av fiskerikriminalitet ønsker vi å ta med i en ny internasjonal etterretningsgruppe. Det skyldes at omtrent hver fjerde fisk internasjonalt omsettes eller fanges illegalt. Dette representerer både en stor trussel mot bærekraft og store verdier, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) til NTB.

LES OGSÅ: Vil satse på levende torsk

Nasjonalt gjør hun nå Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) til en permanent ordning. I denne tverrfaglige kontaktgruppen samarbeider etater som Arbeidstilsynet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Kystvakta, politiet og skatteetaten og Toll- og avgiftsdirektoratet mot fiskerikriminalitet i hele verdikjeden.

– Fra Norge leverer FFA etterretning som brukes til å bekjempe ulovlig fiske fra Nord-Atlanteren og helt ned til Sørishavet. Her avsløres fartøyer som fisker ulovlig, sier Aspaker.

LES OGSÅ: Lanserer handlingsregel for oppdrettsnæringen

Fiskeriministeren sier seg glad for at Interpol, OECD og FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) og den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ILO alle er med på å rådgi det nye internasjonale etterretningsnettverket. (©NTB)

politikk