Etterlyser bedre helsesøstertjeneste

Elevrådsledere fra tromsøskolene diskuterte psykisk helse på Ungdommens kommunestyremøte i dag.

Elevrådsledere fra tromsøskolene diskuterte psykisk helse på Ungdommens kommunestyremøte i dag.

Thea Larssen Pettersen (t.v) og Veronika Sæthre ønsker bedring av helsesøstertjenesten for å minske psykiske problemer blant ungdom.  

Mange ungdommer hadde møtt opp for å delta i Ungdommens kommunestyremøte onsdag. Foto: Lena Verås Eriksen 

Byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn. 

politikk

Under ungdommens kommunestyre holdt ungdommen fokus på psykisk helse og utfordringer knyttet til det rundt utviklingen i Tromsø.

Onsdag ble ungdommens kommunestyre avholdt på rådhuset. Tematikken som skulle belyses var Ungdataundersøkelsen, hvor samtlige av kommunens skoleelever ble spurt om en rekke forhold knyttet til psykisk helse. 

I undersøkelsen som ble offentliggjort tidlig i 2015 kom det fram at elever på ungdomstrinnet har det psykisk tungt i hverdagen. Det er bydelen Kroken som skiller seg ut og har større utfordringer enn andre bydeler når det kommer til psykisk helse.

- Dårlig rykte

Thea Larssen Pettersen (15) og Veronika Sæthre (15), som er visepresident i eleverådet ved Kroken skole, forklarer at de føler skolen og bydelen har et godt miljø.

- Denne undersøkelsen gir kanskje Kroken et enda mer dårlig rykte enn det den allerede har. Vi har et godt miljø på skolen, men det er selvfølgelig utfordringer når det kommer til psykisk helse. Dette gjelder ikke bare på Kroken, men også andre bydeler og skoler, sier Larssen Pettersen.

Forbedring av helsesøstertjenesten

Under Ungdommens kommunestyre skulle representanter fra alle skoler i Tromsø kommune belyse fire spørsmål som blant annet angikk hvorfor ungdom stadig sliter mer psykisk og hvilke tiltak som skal til for å bedre situasjonen.

Flere av representantene påpekte at det er mye press på ungdom i dagens samfunn som trolig fører til psykiske plager.

- Vi mener at man burde ha flere sosiale treff. Vi kunne tenke oss ei gruppe der ungdom i forskjellige aldre samles og samtidig ikke får lov til å være sammen med de vennene man stadig er med. På denne måten blir man kjent med nye folk, sier Larssen Pettersen.  

Ungdommen peker også på at helsesøstertjenesten bør forbedres i skolene.

- Vi har helsesøster kun én gang i uka og da har hun som regel avtale med folk fra før av. Derfor må man bestille time i forveien. Vi ønsker obligatorisk helsesøstertjeneste. På denne måten blir det lettere å snakke med henne og man slipper spørsmål fra medelever på hvorfor man går til helsesøsteren, sier Veronika Sæthre.

- Alvorlig

Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn, ble mektig imponert over innleggene til elevene og tar med seg forslagene videre forslagene.

- Det som gjorde mest inntrykk på meg var presset de fortalte at ungdom har i dag. Det er alvorlig. Som kommune skal vi styrke helsesøstertjenesten og setter inn flere helsesøstre i skolen i år, sier Fyhn.

- Flere etterlyser også mer fokus på psykisk helse i undervisning. Dette er noe vi må ta videre for å se om vi kan gjøre noe med dette, legger hun til.