Møtes de i retten?

Politikere ber ordføreren la formannskapet bestemme om fengselsstriden skal anmeldes.

  Foto: Ronald Johansen/ Lars Åke Andersen

Fengselsstriden
politikk

Tidligere fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen er anklaget for dokumentfalsk. Anklagen kommer fra John Christian Elden som er advokat til fengselslege Kjetil Karlsen.

Partiene Rødt og Høyre skrev en interpellasjon til ordføreren hvor de ba om at saken blir sendt til formannskapet, og at kommunen vurderer å anmelde saken.

- Slik jeg ser saken er det tydelig at det er ting som ikke stemmer her. Da er det vanskelig for meg å legge den bort. Når noen varsler om mulig kritikkverdige forhold må kommunen ta det alvorlig, og ikke legge det bort som en personalsak. Den eneste måte å få denne saken ordentlig opp på er å få saken bedre belyst i formannskapet, forklarer Øyvind Hilarsen (H).

Tidligere vurdert

Anklagen om dokumentfalsk dreier seg feil datering og innhold i et notat.

"Dette kan ha vært gjort for i ettertid å rettferdiggjøre tilsidesettelse av klare medisinskfaglige råd i en konkret sak," står det i interpellasjonen fra Høyre og Rødt. Eidissen har tildigere forklart at feilen kan skyldes at hun bommet på datoen.

Kommuneadvokaten har vurdert saken og kommet fram til at det ikke er grunnlag for en anmeldelse. Rådmann Gøril Bertheussen mener at ingenting har endret seg.

- Vi har ikke fått noen opplysninger som gjør at vi vurderer det anderledes nå, sier hun.

Der fikk hun mostand av Jens Ingvald Olsen (R).

- Dokumentfalsk er sannsynliggjort i så stor grad at kommunen har plikt til å bringe full klarhet i saken. Det mener vi kan gjøres ved å sende en anmeldelse til politiet. Det er kommunens ansvar, ikke enkeltpersoners, sier han.

Oppmuntret

Fra tilskuerplass fulgte fengselslege Kjetil Karlsen diskusjonen.

- Det er oppmuntrende at Høyre og Rødt har tatt opp saken, og jeg håper den blir på behandlet på et ryddig vis i kommunen, sier han.

Utover det ønsker han ikke å gi noen kommentar.

- Ubegrunnede påstander

Jan Blomseth (Frp) var overrasket over interpellasjonen og reagerte på at den framsatte beskyldninger mot den tidligere fengselslederen.

- Når man ser interpellasjon så er det sjelden man får sånne påstander servert på en slik måte, der personene er navngitt. Man fastslår her at det er dokumentfalsk, og nå er det kommet så langt at man kan få en privatrettslig reaksjon fra berørte parter. Det vil nok være best for alle parter at denne saken går videre, at påstandene blir kjent død og maktesløs eller at det blir reaksjoner, sier han.

Juridisk vurdering

Den tidligere fengselslederen, Liv-Rigmor Eidissen, ser ikke utelukkende negativt på at saken kan havne i rettsapparatet.

- Jeg skal ikke si at jeg gleder meg til rettssak. Men for meg ville det egentlig vært greit slik at alle dokumenter samt vitner kunne blitt ført i en rettssak, slik at det kunne blitt vurdert av folk med juridisk kompetanse, sier hun til NRK.

Hun mener anklagen er meningsløs, slik som hele saken mot henne er det. Presset har medvirket til at hun til slutt sa opp sin stilling som fengselsleder.

- Det går jo på min livskvalitet, og jeg har en datter på 11 år som ser sin mor utbrettet i pressa. Du skal være laga av stein for å klare det. Tønne tok livet av seg etter noen dager, jeg har stått i dette i to år, sier Eidissen til NRK.

Avviste anmodningen

Flere politikere ga i kommunestyret signaler på at de mener at en anmeldeles bør vurderes, men ordfører Arild Hausberg avviste interpellasjonen.

- Jeg vil advare mot at dette blir en formannskapssak. Karlsen er sett på som en varsler og alle forholdene er vurdert av Kriminalomsorgen. Ingen har funnet grunn for påstandene. Kommuneadvokaten har også gått gjennom dette og finner ingen grunn til å anmelde dette. Så skal vi som formannskap gjøre en overprøving av disse instanser? Nå tror jeg vi er på ville veier som folkevalgt organ, sier han fra talerstolen i kommunestyret.

Ber om åpenhet

Lege og politiker Peder Joachimsen (R) reagerer på en slik framstilling. Han viser at KSF har sagt at de ikke har kompetanse til å vurder dokumentene som er av helsefaglig betydning.

- Jeg vil sterk anmode ordføreren å fremme dette i formannskapet og ha full politisk åpenhet om saken, sier han.

Selv om ordføreren mener saken ikke bør ligge på formannskapets bord, er det likevel ikke utelukket at forholdet blir anmeldt.

- Saken bør havne i rettsapparatet, men jeg er ikke enig i at det er Tromsø kommune som skal bringe den dit. Min oppfordring til Kjetil Karslen er at han får Legeforeningen til å bringe saken inn for rettsapparatet, sier varaordfører Gunhild Johansen (SV).

politikk