PETTER STRØM"/>

Reagerer på forslaget

Fungerende ordfører Gunhild Johansen stiller seg imot forslaget om å tillate alkoholbruk i Telegrafbukta.
politikk

Tirsdag skrev iTromsø at stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen gjerne ser at det blir tillat å ta seg en pils i Telegrafbukta.

- Noen restriksjoner må det være. Midt i byen kan man godt la være å drikke alkohol, men for eksempel i Telegrafbukta bør det være lov hvis man kan oppføre seg, sa hun.

Politiet mente at loven bør være slik den er nå, iTromsø på lederplass mener alkoholloven bør tas opp til vurdering.

Nå har fungerende ordfører, Gunhild Johansen, kastet seg inn i debatten på vegne av kommunen.

- Det er ikke mulig å gjøre unntak for kun ett av byens parkområder. En åpning for Telegrafbukta ville bety åpning for å drikke alkohol også i andre deler av bybildet, skriver hun i en pressemelding.

- Blir det gjort må vi også åpne for diskusjoner om til hvilke tider på dagen det skulle være lov til å drikke, noe som vil føre til at de som ikke ønsker å oppholde seg i et område der det drikkes alkohol, må forlate området når drikking tillates. Det er en helt håpløs og urealistisk problemstilling

Den fungerende ordføreren er sikker på at Telegrafbukta fort ville blitt et hovedområde for fyll og festing hvis alkoholbruk ble tillatt.

Hun mener det er viktig å verne friområdene for allmennheten og sørge for at både voksne og barn kan ferdes fritt i disse områdene.

Bør alkhohol i Telegrafbukta, eller på andre ofentlige steder, tillates? Si din mening!

Relaterte saker:
politikk