PETTER STRØM"/>

– Må ta oss råd til å bygge

Pål Julius Skogholt (SV) mener kommunen må ta seg råd til å bygge barnehager.
politikk

Mandag sa Høyre-politiker Magnus Mæland at Tromsø kommune ikke har råd til å bygge flere barnehager. Han mener at kommunen må legge til rette for at private aktører får bedre vilkår for å kunne starte opp barnehager.

– Tromsø kommune har råd til å bygge flere barnehager, det må bare prioriteres høyere, sier Pål Julius Skogholt i SV.

– Barna er fremtiden og det viktigste vi kan satse på. Tilstrekkelig med barnehageplasser vil komme kommunen til gode ved at det gjør Tromsø til en attraktiv by og bo i, noe som kan føre til flere innbyggere, og dermed større inntekter til kommunen, sier han.

Kontinuerlig opptak

SV har et mål om å kunne tilby alle barn plass i barnehage når de fyller ett år. For å nå det målet er barnehagene nødt til å ha overkapasitet i perioder. Det vil si at barnehagene har ledige plasser som de ikke bruker.

Les også: Henrik (1) står uten barnehageplass

– På den måten kan vi få kontinuerlig opptak når barna fyller ett år. En slik løsning vil de ansatte i barnehagene også nyte godt av. Periodevis vil det ikke være så mange barn å passe på. Slik kan de ansatte avlastes litt, og kanskje sykefraværet i barnehagesektoren reduseres litt, sier Skogholt.

– Kun det offentlige

Han tror ikke private aktører vil ha muligheten til å drive med barnehager med ledige plasser.

– Det er et kostnadsspørsmål. En slik løsning vil kun det offentlige kunne takle, sier han.DEBATT: Synes du barnehage-tilbudet i Tromsø er godt nok?

politikk