Vil fjerne Kanestrøm

Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener kommunestyret ikke har tillit til politikeren lenger.
politikk

I et brev til ordfører Jens Johan kommer Jens Ingvald Olsen med et privat forslag om at Kristoffer Kanestrøm må fratre sin stilling som byråd for helse- og omsorg.

Les også: - Kanestrøm bør gå

Han varsler at Tromsø Rødt med hjemmel i kommuneloven § 19 (5) og kommunestyrets reglement § 21kommer til å fremsette følgende til behandling som sak i kommunestyremøte 14.desember 2011:

Les også: Kanestrøm beklager

"Med bakgrunn i reise fra Tromsø fredag 2. desember 2011 med reisemål Dubai foretatt av byråd Kristoffer Kanestrøm, men betalt av Stig Henriksen, uttrykker kommunestyret med dette at det ikke lenger foreligger den nødvendige tillit til Kristoffer Kanestrøm som byråd."

Les også: Kanestrøm fortsatt byråd.

politikk