Bedre forhold for cruisebåtene

Kortere seilingslengde for store skip inn til Tromsø.

Cruiseskipet "Queen Mary 2" til kai i Breivika. Skipet er størst i verden med sine 345 meter. 

politikk

– Cruisetrafikken er viktig for næringslivet i Tromsø. Med breddeutvidelse og utdyping av farleden gjennom Kvalsundet reduserer vi seilingslengden for båter sørfra som er for høye for bruene ved Tromsø, i hovedsak cruisebåter, opplyser fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Disse båtene må i dag helt nord til Fugløykalven.

I Nasjonal transportplan legges det også opp til utbygging av flere fiskerihavner i Tromsø.

Tiltak i første fireårsperiode

 • Innseiling Tromsø
 • Kostnad 73 mill. kroner

Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden gjennom Kvalsundet ned til 11 meter ved å fjerne enkeltgrunner, kombinert med nymerking. Breddeutvidelsen medfører også at kursendring i strøm unngås. Hensikten med tiltaket er å redusere seilingslengden for båter sørfra som er for høye for bruene ved Tromsø. Disse må i dag helt nord til Fugløykalven.

 • Fiskerihavn Sommarøy
 • Kostnad 50 mill. kroner

Tiltaket omfatter utdyping ned til kote -9,0 i hele indre havn. For å øke bredden i innseilingen skal eksisterende molo forkortes med inntil 28 meter uten at dempingen av bølger innover i havnen minker vesentlig. Hvor mye moloen skal kortes inn må bli en avveiing av hensynet til gode manøvreringsforhold for større skip og en viss reduksjon i kvaliteten på kaiplassene inne i havnen.

Oppstart i første fireårsperiode, avslutning i perioden 2018-2023:

 • Fiskerihavn Vengsøy
 • Kostnad 22 mill. kr kroner

Tiltaket omfatter etablering av ny molo mot øst, samt mudring av eksisterende havn. Tiltaket vil gi bedre rolighet i havnen, samt større havneareal.

 • Fiskerihavn Brensholmen
 • Kostnad 25 mill. kroner

Tiltaket omfatter ny molo for å bedre forholdene i havnen. Ved vindretninger fra vest/nordvest er det vanskelig å levere fisk ved fiskebruket. Ny molo vil bedre roligheten ved kaia. Lengden er antatt til ca. 200 meter. Grunnforholdene kan være utfordrende. Forsøkes samkjørt med Sommarøy, slik at gode masser derfra kan brukes som underfylling molo.

 Oppstart i perioden 2018-2023, avsluttes etter NTP-perioden:

 • Fiskerihavn Tromvik
 • Kostnad 20 mill. kroner

Tiltaket består av omfatningssjeté, allmenningskai, flytekaier og arealopparbeidelse. Gjennom utbyggingen opparbeides areal for servicebygg, samt tiltrengte liggeplasser.

 • Fiskerihavn Kvaløyvåg
 • Kostnad 10 mill. kroner

Tiltak som skal gjennomføre utdyping og bygging av molo.