– Parlamentarismen i Tromsø er en parodi

I dagens Klassekampen gir Frank Aarebrot byparlamentarismen det glatte lag. I Tromsø er det steile fronter mellom posisjonen og opposisjonen.

Professor i sammenliknende politikk ved UiB, Frank Aarebrot, kaller parlamentarismen i Tromsø for "en parodi".  Foto: Jarle Vines

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen retter kritikk mot grunnlaget for Aarebrots argumentasjon.  Foto: Lars Johnsen

Jens Ingvald Olsen ønsker at Tromsø kommune skal gå tilbake til formannskapsmodellen.  Foto: PREBEN OLSEN

Jan Blomseth er ikke enig i at det er delegert for mye makt til byrådet.  Foto: Tor Farstad

politikk

Aarebrot uttaler seg til Klassekampen på grunnlag av en forskningsrapport fra Universitetet i Nordland ført i pennen av Hans Petter Saxi.

– Parlamentarismen i Bergen er en vits. I Tromsø er parlamentarismen en parodi, sier Aarebrot, som er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen til Klassekampen.

LES OGSÅ: Høyre-Lind vil se på styreform

Ideologisk karakter

Aarebrot ser noen positive sider med parlamentarisme:

– Om oppgavene er av ideologisk karakter, vil byparlamentarisme fungere bra. Oslo har for eksempel et helt annet ansvar for skolene enn andre kommuner. Der vil det være ideolgiske forskjeller i hvordan skolene blir styrt, sier Aarebrot til Klassekampen.

Les også: Vil ha debatt om parlamentarismen

Overfor avisen hevder han at styret i Stavanger og Trondheim (som ikke har innført parlamentarisme, jour.anm.) fungerer bedre enn i Tromsø og Bergen. Han råder også byene til å gå tilbake til formannskapsmodellen med begrunnelse om at de er for små.

– Tragedie, ikke parodi

Gruppeleder for Rødt i kommunestyret, Jens-Ingvald Olsen, har lest saken i Klassekampen og tar kritikken videre.

– Det er helt feil å si at det er en parodi, tvert imot er det en tragedie for demokratiet og åpenhet i politisk behandling, sier han til iTromsø, og peker på alle fullmaktene kommunestyret har delegert til byrådet.

Rødt gikk til valg på å være mot parlamentarismen.

– Fra vår side må jeg si av dessverre har fått 110 % rett i våre bange anelser, sier han.

Les også: Ønsker å avskaffe parlamentarismen i Troms

Olsen forteller om en situasjon der sakene kommer ferdig fra byrådet og at kommunestyrepolitikere fra både posisjonen og opposisjonen har minimalt av muligheter til å påvirke.

– Dersom venstresida vinner valget i 2015, vil det være aktuelt for Rødt å delta i byråd?

– Nei, det vil det ikke være. Før forrige valg sa vi også helt klart ifra om at vi ikke kommer til å delta i byråd, sier Olsen.

Han utdyper at det er den parlamentaristiske modellen som er problemet, og at selv om de vil støtte et venstreside-byråd heller enn et høyre-byråd, vil de ikke kunne delta i det han regner som en udemokratisk og lukket styreform.

– Rapport på svakt grunnlag

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen retter klar kritikk mot grunnlaget i rapporten Aarebrot baserer sin kritikk på.

– Den undersøkelsen Saxi hadde gjort, hadde lav svarprosent blant kommunestyrepolitikerne, sier han.

Han utdyper at dette begrenser muligheten deres til å gjøre en fullverdig analyse, og at rapporten derfor bygger på et svakt grunnlag.

– Det er interessant å se en forsker ved UiB utalle seg såpass bombastisk om en styringsform i Tromsø, sier han.

Videre hevder han rapporten bare gjengir påstander opposisjonspolitikere kommer med, og at den ikke forteller om de ressursene som stilles tilgjengelig for opposisjonen.

Kritikken fra Jens-Ingvald Olsen vil han heller ikke gå med på.

– Alle overordnede avgjørelser av prinsipiell politisk karakter taes i kommunestyret, sier han og presiserer at det er byrådet som utfører politikken.

– Ikke for mye makt

Jan Blomseth, Fremskrittspartiets gruppleder i kommunestyret, er ikke enig i at det er delegert for mye makt til byrådet.

– Byrådet har den makta som kommunestyret tillater dem å ha. Er kommunestyret prinsipielt uenige, kan de overstyre byrådet i omtrent alle saker, sier han.

– Problemet er vel ikke så stort hvis du har et våkent og oppegående kommunestyre, legger han til.

Les også: Tromsø er ingen servicekommune

Blomseth peker på at byrådet har bestilt ei evaluering av parlamentarismen, og at denne vil komme etter hvert.

– Vil du være åpen for en diskusjon om parlamentarismen etter neste valg?

– Politikere må bestandig være åpen for å ta en diskusjon, sier han, og legger til at han ikke vil avvise det på noen som helst slags måte.

Han poengterer at det var et stort flertall som innførte parlamentarismen, og at dette flertallet derfor må snu.

politikk