Uenighet om kjøring av snøscooter i fjellet

Nå kan det bli lov å kjøre snøscooter flere steder. – Det er bra, men det er fortsatt komikveld på høyt nivå, sier snøscooter-talsmann Arve Lønnum. Miljøorganisasjonene er kritiske.
trafikk

VG:

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet et høringsnotat om bruk av motorkjøretøyer i utmark.

De åpner for at kommunene kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy (Red. anmerk: blant annet snøscooter) til transport av personer, materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring.

Som utmarksnæring regnes «drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser».

Kommunene kan også gi tillatelse til at det opprettes egne snøscooterløyper.

Forslaget er en videre liberalisering av lovendringen i 2015, som blant annet åpnet for scooterløyper.

– Beklager sterkt

Det skaper debatt og motstanden er stor – blant annet i Den norske turistforening og i Naturvernforbundet.

«Naturvernforbundet beklager sterkt den utviklingen som har funnet sted ved at det prinsipielle skillet mellom nytte- og fornøyelseskjøring er opphevet», skriver forbundsleder Lars Haltbrekken i sin høringsuttalelse.

Han fremholder at konsekvensen blir at kommunene nå kan anlegge egne løyper for fornøyelseskjøring.

«Det innebærer at kommuner kan legge til rette for svært omfattende løypenett og at svære utmarksområder påvirkes av støy og trafikk. Løypene kan også legges til topper, vann og andre attraktive mål», skriver han.

Kraftfullt angrep

I andre enden av snøscooterløypa befinner Snøscooterimportørenes Forening seg. De er også kritiske. Men med en litt annen innfallsvinkel:

I en høringsuttalelse til liberaliseringen av snøscooterbruken, går foreningen til kraftig angrep på forslaget.

«Forslaget til forskrift krever faktisk at de som vil ut i naturen i medhold av ny bestemmelse, BARE må kjøre snøscooter. Det blir uttrykkelig forbudt å gå på ski», skriver foreningens sekretær, Arve Lønnum, og viser til følgende begrensning:

«Tillatelse til transport av personer kan bare gis for kjøring med snøscooter på vinterføre til bestemte mål. Det kan ikke gis tillatelse til kjøring som har som formål å frakte personer til et utgangspunkt for skitur, skikjøring, kiting eller liknende».

– Ganske utrolig

– Når de først åpner for bruk av snøscooter i utmark, er det ganske utrolig at det de vil begrense, er at folk skal kunne gå på ski. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sier Lønnum, som er sekretær i Snøscooterimportørenes Forening.

– Det myndighetene vil begrense, er bruken av scooter for at folk kunne bringes langt inn i fjellet og fjelltopper for å gå på ski derfra?

– Ja, men hvorfor skal begrense den gleden? Det blir spesielt komisk, nei; tragisk, når de samtidig åpner for at skiturister kan bli fraktet inn i høyfjellet med tråkkemaskiner og tyngre beltebiler, sier han og viser til at departementet sier ja til såkalt catskiing, hvor formålet med aktiviteten er å bli transportert opp i fjellet for alpinskikjøring.

Departementet skriver at adgangen til å fastsette løyper for catskiing er «begrenset til å gjelde bruk av tyngre beltekjøretøy – altså tråkkemaskiner, beltevogner mv. Snøscootere faller utenfor.

Begrunnelsen for å utelate snøscootere er i hovedsak et ønske om å begrense omfanget av denne typen transport. Snøscootere kommer raskere frem og kan dermed komme lengre eller kjøre oftere, og de kan ta seg inn i mer ulendt terreng. Samtidig frakter de færre personer per gang enn tyngre beltevogner».

LES HELE ARTIKKELEN PÅ VG.NO!