Her skal det graves og gjøres arbeid fremover

Statens vegvesen melder om innsnevringer, nedsatt fartsgrense og stengte veger.

Tverrforbindelsen  Foto: Lars ke Andersen

trafikk

I en melding på Statens vegvesens hjemmesider gjør de folk oppmerksomme på at det vil gjøres en del vegarbeid i tiden som kommer. Det vil føre til stengte veier og nedsatte fartsgrenser.

Statens vegvesen skriver følgende:

* Tverrforbindelsen (Erling Kjeldsens veg) blir stengt fra søndag 05. juni kl. 22.00 til mandag 06. juni kl. 06.00.
Det skal gjøres arbeid på den nye gangbrua (Breivang). Vegen er stengt fra Giæverbukta. Stengepunkt er ved avkjøring til Universitetet (UIT)/Tromsøhallen. Omkjøring via universitetsområdet. Tverrforbindelsen er også stengt fra Breivika. Omkjøring via Breivikatunnelen.
 

* Tverrforbindelsen blir innsnevret på toppen og det blir nedsatt fartsgrense til 30 km/t fra 06. juni til 12. august.
Innsnevringa vil gi redusert framkommelighet. Det skal gjøres en omfattende jobb hvor det legges ny hovedvannledning og støpes nye kanaler for Troms kraft.
Inn-og utkjøring til Dramsvegen blir stengt. Det blir omkjøring via Båtsmannsvegen og skilting for videre kjøreretning. 
 

* Rundkjøringen i Hansjordnesbukta blir innsnevret til et felt fra mandag 06. juni.
Kjørefeltet som er åpent for trafikk er opp Storgatbakken og forbi der Seminargata kommer ned. Det blir bare ett åpent kjørefelt i hver retning. Arbeidene varer i tre uker. 
 

* Tromsøbrua har redusert framkommelighet og er stengt om natta.
Asfalteringsarbeidet gir redusert framkommelighet mellom Tromsøya og fastlandet fram til 12. juni. Brua vil være stengt for trafikk mellom kl. 22.00 – 07.00, men kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy kan passere. Trafikken til og fra fastlandet ledes gjennom Tromsøysundtunnelen i kolonnekjøring når brua er stengt.