Endrer hurtigbåtrutene

Utvider reisemulighetene og legger bedre til rette for korrespondanse mellom båtrutene
trafikk

Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk iverksetter en rekke endringer i hurtigbåtrutene med virkning fra 2. januar 2012, skriver de i en pressemelding.

Fylkeskommunen og fylkestrafikk påpeker at endringene de skal innføre vil komme de reisende til gode. Planen er nemlig at reisemulighetene skal utvides og korrespondanser mellom båtrutene og mellom båt og buss skal forbedres.

Slik blir endringene:

* Rute 7 Harstad – Engenes – Brøstadbotn legges inn i rute 2 fra og med 2. januar 2012.

Dette betyr at Engenes og Brøstadbotn da får signalanløp på de fleste avgangene fra Harstad og Tromsø, morgen og ettermiddag, alle virkedager. At stedene anløpes på signal betyr at reisende som skal fra disse stedene må ringe båten senest 45 minutter før avgangen og gi beskjed.

* Rute 6 Harstad – Bjarkøy – Sør-Senja legges om slik at denne går daglig og med forbindelse fra Bjarkøy til/fra Harstad både morgen og ettermiddag. Tirsdag og torsdag vil det være korrespondanse morgen og kveld med rute 2 til/fra Tromsø.

* Rute 5 Sommarøy – Tussøy – Sandneshamn vil fra ca 15. januar 2012 endre anløpssted på Sommarøy til kaien ved Sommarøy Arctic Hotell. (Rett ved allmenningskaien).

* Rute 3 Tromsø –Skjervøy vil få utsatt avgangstidspunkt til Skjervøy på kvelden mandager og onsdager.

Avgangen utsettes til klokken 19.20 for å korrespondere med hurtigbåt fra Harstad. Tirsdag og torsdag morgen er det korrespondanse fra Skjervøy mot hurtigbåt vider i retning Harstad kl 1015.

* I rute 2 vil avgangene fra Tromsø klokken 06.45 på mandager, retur fra Finnsnes klokken 08.05, og avgangen fra Tromsø klokken 19.00 på onsdager, med retur fra Finnsnes klokken 20.20, tas vekk på grunn av lite trafikk på disse avgangene.

Engenes og Brøstadbotn får signalanløp morgen og ettermiddag både i retning Harstad og i retning Tromsø.

Alle rutetabeller for båtrutene gjeldende fra 2.1.2012 er tilgjengelige på www.tromskortet.no.

trafikk