Skal løse bussproblemene

Det er konklusjonen etter et felles statusmøte mellom Troms fylkestrafikk og Nobina Norge AS.
trafikk

Møtet som ble holdt på torsdag i forrige uke kom fram til følgende strakstiltak for å løse utfordringene med forsinkelser og ikke kjørte bussavganger i Tromsø:

  • TFT øker kjøretidene på rutene 21, 22, 26, 28, 34, 37, 40 og 42 i de tidsrom hvor det er flest reisende. Dette vil gi sjåførene bedre tid til å holde rutetabellene. Justering av rutetider vil gi nye avgangs- og passeringstidspunkter på de ruter som endres. Antallet avganger per dag vil derimot være uforandret. Endringene trer i kraft 12. mars. Nye rutehefter er klare uke 9 og 10/12.
  • Nobina utarbeider ny skiftplan som settes i drift 12. mars. Dette vil gjøre det lettere for den enkelte bussjåfør å være på avgangsholdeplass til rett tid.
  • Nobina jobber kontinuerlig med å redusere sykefraværet og øke bemanningen.

De to partene mener at disse tiltakene samlet vil gi færre forsinkelser og redusere antall innstilte avganger til nær null. I perioden frem til 12. mars vil det kunne være noen forsinkelser og innstilte avganger.

Derfor vil informasjon om eventuelle og kjente innstilte avganger neste dag vil bli varslet kvelden i forveien innen kl. 22 på Troms fylkestrafikks facebookside.

trafikk