Går tilbake til fossilt drivstoff etter avgiftsøkning på biodiesel

nyhetsstudio

Troms og Finnmark fylkeskommune har i dag kontraktsfestet bruk av fornybar biodiesel på majoriteten av sine busser. Regjeringen har nylig innført veibruksavgift på biodrivstoff med virkning fra 1. juli. Avgiften utgjør 3,62 kr per liter og medfører en betydelig økning i avgiften som bussoperatørene betaler for drivstoff, skriver Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding torsdag formiddag.