24 mill. til eldre og ensomme

FÅR MILLIONSTØTTE: Fylkeskommunen har delt ut i alt 24 millioner kroner i støtte til aktiviteter for eldre og ensomme.   Foto: Frank May

nyhetsstudio

Fylkeskommunen har delt ut i alt 24 millioner kroner til aktiviteter rettet mot eldre og ensomme som skal få et bedre sosialt aktivitetstilbud.