UNN-ansatte sendt for å bistå etter smitteutbrudd på Finnmarkssykehuset

UNN bistår med tre leger etter smitteutbruddet på Finnmarkssykehuset. 

nyhetsstudio

Flere ansatte på Finnmarkssykehuset i Hammerfest har blitt smittet av covid-19 og mange må i karantene. Dette har ført til at sykehuset må utsette all planlagt pasientbehandling og tar bare imot øyeblikkelig hjelp-pasienter.