Vil ha flere til å «bære» elektroniske bøsser for TV-aksjonen

ETTERLYSER BØSSEBÆRERE: Fylkesleder for TV-aksjonen - Vibeke Olsen (til venstre) og bykoordinator Thale Wang Ørjavik trenger flere til å samle inn penger digitalt til årets aksjon.  Foto: Privat

nyhetsstudio

Ledelsen for årets TV-askjon etterlyser flere elektroniske bøssebærere som kan samle inn penger til formålet for årets innsamling.