Vil ha mer innflytelse til kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området

VIL BLI STØRRE: Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy og leder av Tromsøområdets regionråd, vil samle ni kommuner under samme paraply.  Foto: Christer Pedersen

nyhetsstudio

For å beholde – og styrke – den politiske innflytelsen til Tromsø og kommunene rundt bør man bygge et større og tyngre politisk fellesskap. Det er hovedtanken bak forslaget om å opprette et helt nytt politisk samarbeidsorgan mellom de ni nordligste kommunene i Troms.