– Uthuler dagens ordning

Tromsø Taxieierforening er tydelig i sin sak om at de er imot alle typer dispensasjoner fra løyvekravene.

OPPGITT: Drosjenæringen raser mot løyvefritakene som gis til mindre turistnæringer. Illustrasjonsfoto: Lars Åke Andersen 

pluss

I forbindelse med høring om ordningen med fritak fra løyveplikten for mindre turistoperatører, har Tromsø Taxieierforening uttrykt sin misnøye mot løyvefritaket.