17 bedrifter kan miste retten til løyvefritak

Fylket varsler at ordningen med fritak fra løyve enten vil bli avviklet eller innskjerpet.

KJØRER TURISTER: Arctic Explorers-gründer Øystein Storslett frykter for bedriften hvis fylkeskommunen skal avvikle ordningen med løyvefritak for dem som kjører på nordlysturister.  Foto: Ronald Johansen

pluss

Det var i vår at fylkeskommunen fikk en forespørsel fra Samferdselsdepartementet om de ønsket å videreføre ordningen. Da den ble innført i 2012, inneholdt den følgende formulering: «Midlertidig løyvefritak for virksomheter som driver i mindre skala i nærområdet».