TK krever millioner fra forsikringsselskap

Det er mange tvister i kjølvannet av Kraft & Kultur-skandalen. En av dem er at Tryg Forsikring har avvist et millionkrav fra kraftselskapet.

millionkrav: Troms Kraft AS og konsernsjef Semming Semmingsen har fremsatt et millionkrav mot Tryg Forsikring. Saken er havnet i tingretten. Foto: Ronald Johansen 

pluss

SENTRUM: Prosessfullmektig for Troms Kraft AS, advokat Sven Eriksrud, bekrefter at han skal i Nord-Troms tingrett senere denne måneden. Da skal partene, sammen med en dommer, gå gjennom saken før hovedforhandlingen finner sted. Den er ikke berammet.