Bybildet

Fra krigsskip til fredsskip

For 90 år siden måtte det et flytende hospital til for å yte helsetjenester til kystbefolkningen.

DET FLYTENDE HOSPITAL: Dette skipet ble sjøsatt i 1891 som krigsskip. Senere var det hospitalskip langs kysten i Nord-Norge, før det blant annet huset internerte finske flyktninger, ble okkupert av tyskerne, fungerte som lekter og til slutt ble til spiker en gang på 1950-tallet. Bildet, tatt av Håkon Mathisen er utlånt fra Perspektivet Museum. 

pluss

Det flytende hospitalet H/S «Viking» seilte fra 1923 til 1938 for å yte helsetjenester til kystbefolkningen i Nordland og Finnmark.