Bybildet

Kulminasjonen av et livsverk

Dette kartet arbeidet Nord-Norges første geolog, Karl Pettersen, med fram til sin død. Dets publikasjon ble en passende hyllest til en særdeles allsidig og anerkjent vitenskapsmann.
pluss

Karl Pettersen (1826–1890) var en ordentlig tromsøværing. Som sønn av skipper, handelsmann og havnefogd Lars Jacob Pettersen og Anna Margrethe Giæver hvis families handelsdynasti hadde vært med å sette sitt preg på Nord-Norge siden 1620, fikk han fort innblikk i et byliv preget av optimisme for fremtiden, til tross for byens relativt beskjedne innbyggertall på 750.