Boligåret 2016

Prisveksten fortsetter på boligmarkedet

Eiendomsmeglerne spår en boligprisvekst på rundt 5 prosent i 2016, men er uenige om hvorvidt krisa i oljesektoren har noen innvirkning på boligmarkedet her i byen.

FORTSATT BOLIGVEKST I 2016: Daglig leder og eiendomsmegler, Jon Rye-Holmboe i Privatmegleren, viser til at Tromsø er en by i vekst og mener boligprisene vil fortsette å øke selv om prisveksten ikke vil bli like kraftig som de siste par årene. 

pluss

Etter en sterk boligprisvekst de siste par årene, har boligmarkedet roet seg denne høsten. Det er likevel lite som tyder på noe annet enn at boligprisene vil fortsette å stige i Tromsø når vi nå går inn i det nye året.