Møteplikt for de folkevalgte

Ordfører Jarl Aarbakke mener på generelt grunnlag at det skal mye til for at folkevalgte kan unndra seg møteplikten.

SKAL MYE TIL: Ordfører Jarl Aarbakke mener på generelt grunnlag at det skal mye til for at folkevalgte kan unndra seg møteplikten.  Foto: Ronald Johansen

pluss

Som iTromsø har skrevet, meldte Jan Blomseth (Frp) forfall både til kommunestyret og finanskomiteen i høst. Ifølge kommuneloven er de folkevalgte pliktige å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer.