Nedgang i utbetaling for feilbehandling ved UNN

I 2015 ble det utbetalt 37 millioner kroner i erstatning til pasienter som følge av feilbehandling ved UNN. Det er en nedgang på 14 millioner kroner fra året før.

FORNØYD: Fagsjef Einar Bugge ved UNN er glad for at erstatningsutbetalingene har gått ned, samtidig som han er fornøyd med at flere benytter seg av retten til å klage.   Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

pluss

Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som behandler klager fra pasienter og pårørende i forbindelse med feilbehandling i det offentlige og private helsevesenet. Erstatningene skal bidra til at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem.