Planlegger parkering på annen grunneiers eiendom

Harila Gruppen Eiendom mener de har eiendomsrett til areal som Tromsø Parkering vil bygge ny fjellparkering på.

EIENDOMSRETT: Bård Harila mener de har eiendomsrett på deler av arealet Tromsø Parkerings nye fjellanlegg er planlagt. Arealet ligger under parkeringsplassene innover på bildet i Strandskillet. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

– Vi eier 10 til 15 meter nedover i grunnen, da er vi nede på bunnen av anlegget Tromsø Parkering tenker å bruke. Da kommer parkeringsanlegget delvis på vår grunn, sier advokat Bård Harila.