Får bygge flere leiligheter

Boligblokka på Mellomveien godkjennes av Fylkesmannen. Det betyr at antall leiligheter øker fra 10 til 14. Nå håper utbygger naboblokka får enda flere leiligheter.
pluss

– Tatt i betraktning boligbehovet i sentrale områder av Tromsø, anser Fylkesmannen det som en tungtveiende fordel at det legges til rette for ytterligere boenheter innenfor tillatt bygningsvolum på eiendommen.