Grunneier mener kommunen gir skambud på Hamna-tomt

Jørn Andersen har fått takst på over 10 millioner kroner for tomten i Hamna. Budet fra kommunen var på 3,2 mill. Nå går det mot at saken må til skjønnsretten.
pluss

Sørvest for Solneset skole i Hamna ligger to tomter på omtrent fire mål som Jørn Andersen, hans søster og tre andre grunneiere eier. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært jobbet med å få godkjent Solneset til boligbygging, og i 2006 vedtok teknisk komité i kommunen at det skulle kunne bygges ti boliger på de to aktuelle tomtene. I 2010 ble det vedtatt en reguleringsplan for hele Solneset Syd-området, der Norbygg har fått godkjent plan for opp mot 500 boliger. Det ble da vedtatt av hovedveien inn i Solneset Syd skulle gå over de aktuelle tomtene. Det fikk grunneierne til å reagere kraftig.