Mener kommunen må vurdere sykkeltunnel

Knut Bjarne Olsen foreslår å bygge et tunnelsystem for sykling på Tromsøya for å få bukt på det overbelastede veinettet.

TUNNELSYSTEM FOR SYKKEL: Skissen viser hvordan et utbygd nett av tunneler vil kunne se ut. Olsen mener at en bredde på tre meter normalt vil være tilstrekkelig. 

pluss

60-åringen jobber til daglig med byggforvaltning i Tromsø kommune og har selv drevet med helårssykling i flere år.