40 nye lærere til Tromsø-skolene

Lesing, skriving og regning skal styrkes i Tromsøskolen med hjelp av 40 nye dedikerte lærerstillinger.

KOMMUNALDIREKTØR: Kari Henriksen.  Foto: CHRISTER PEDERSEN

pluss

Det er tanken bak forslaget som blir lagt fram for kommunestyret onsdag etter påske.