Har fått 196 mobbesaker på fire år

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) får mengder av henvendelser fra foreldre som opplever at ansatte i skolen bagatelliserer mobbing.

FUG opplever at skolen bagatelliserer mobbesaker, de har mottatt hundrevis av henvendelser om mobbing. Illustrasjonsfoto: Kristina Båtnes Hestdahl, Framtid i Nord 

pluss

LANES: Gunn Iren Müller er leder i utvalget, og forteller at de henvendelsene de får om vanskelig kommunikasjon med rektor ofte henger sammen med mobbesaker.