Biblioteket har blitt en møteplass for flyktningene

Selv om møtet med Tromsø ikke ble som forventet for de unge flyktningene, var det ikke alt som var negativt. I Brekkes forskning er det nemlig ett sted som trekkes fram som en forvalter av raushet, gjestfrihet og inkludering.
pluss

– Biblioteket trekkes fram av samtlige som en viktig møteplass, hvor de kan møte andre, studere og chatte med familien i hjemlandet. De opplever stedet og de ansatte som inkluderende og føler seg trygge der, sier Marianne Brekke, som før jul leverte en doktoravhandlig om unge flyktningers møte med Tromsø.