Her kan Tromsø få sin første dronebase

Arktisk senter for ubemannede fly ønsker å etablere en dronebase i nærheten av Tromsø. Nå håper de kommunen vil bidra til realiseringen.
pluss

Bruk av ubemannede fly, såkalte droner, brer om seg og blir tatt i bruk på stadig nye områder. Bruken av slike fly til sivile formål som kartlegging, forskning, beredskap og klimaovervåking er en næring i rask vekst.