Bybildet

Ildsjelen Aksjon-Kjeldsen

Selv om han i dag huskes som «Bru-Kjeldsen», hadde Erling Kjeldsen (1896–1964) flere saker han brant for.

FOLKELIG: Erling Kjeldsen er her under det man antar er grunnsteinsseremonien for Tromsøbrua i 1958. Hans talegaver skal ifølge redaktør Kjell Larsen ha grenset til det geniale. Bildet befinner seg i Perspektivet Museums samlinger og er gjengitt med deres tillatelse. Foto: Arthur Sjøtun/ PEM-ASJ-00090  Foto: Arthur Sjøtun

pluss

Hovedbildet er tatt i 1958 under en seremoni som man antar er nedleggingen av grunnsteinen for Tromsøbrua. 3. juli 1985, på dagen et «kvartsekel siden Kjeldsen sto på bru-triumfens tinder», fant Bladet Tromsø det betimelig å ta for seg denne mannens bragder. Der kommenteres det at Kjeldsen var den første innfødte tromsøværing som hadde fått sitt eget monument i helfigur.