70-åring sendt til Aker sykehus for kontroll: Fikk bare dekket halvparten av utgiftene

Hans Erik Jensen (70) måtte til spesialist på Aker sykehus. I kjølvannet halverte Pasientreiser Tromsø utgiftene pensjonisten hadde. Nå har Jensen koblet inn fylkesmannen.

Kuttet: Pasientreiser Tromsø kuttet halve kravet Hans Erik Jensen leverte etter å ha vært hos spesialist på Aker sykehus. Nå klager han til fylkesmannen etter å ha blitt avvist på UNN.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

pluss

– Jeg er forbannet på måten jeg blir behandlet på. Det kan ikke være slik at jeg skal få mer enn 3.500 kroner i kostnader for å bli behandlet et annet sted i landet. Det finner jeg meg ikke i, og jeg har bedt fylkesmannen se på saken.