Skal lette på trafikkaoset: Vil bygge ny internvei på Langnes

Kommunen vil bygge en helt ny intern avlastningsvei på Langnes, for å minke trafikktrykket på Ringveien.

VEITRASÉ: Der er her den planlagte forlengelsen av Ærfuglveien skal bygges for å avlaste trafikken på Ringveien. Illustrasjon: Google Maps 

pluss

300 meter ny vei mellom Alkeveien og Ørneveien skal forhåpentligvis gi en mer effektiv og sikker trafikkavvikling på Langnes.