Drømmer om 35.000 flere innbyggere enn prognosene tilsier

Ifølge prognosene til SSB er 2030 året Tromsø bikker 80.000 innbyggere. Kommunen tror vi når det målet syv år tidligere.

  Foto: Ronald Johansen

pluss

Det kommer fram ut fra SSB sine nye befolkningsframskrivinger som ble presentert tirsdag.