Bybildet

«Fortunas» siste ferd

Fangstfolk må være laget av hardere materiale enn oss andre. Da ishavsskuta «Fortuna» gikk ned i 1976 omtales i svært nøkterne vendinger.

VENTET: Her ser vi sannsynligvis «Kvitungen» som har tatt seg til mannskapets teltleir hvor de ventet på å bli reddet etter at «Fortuna» gikk ned. Det ble sluppet nødutstyr til dem fra amerikanske militærfly som kretset rundt området og vi antar at bildet er tatt fra ett av disse. Foto: Ukjent/ NTB/ Arkivfoto 

pluss

13. april 1976. 71 gr 41 min N, 16 gr 10 min V. Vestisen. Etter tre uker fast i isen har stålhard is nettopp blitt skrudd gjennom skroget på ishavsskuta «Fortuna» og vannet fosser inn. Skuta ligger midt i isødet og langt fra hjelp. Dette er en situasjon som ville fått de aller fleste av oss til å innta fosterstilling. Men ikke mannskapet på «Fortuna». Rolig tar de kontakt med redningssentralen i Bodø og sitt eget rederi, Rieber & Co. De ber blant annet om nødutstyr, varme klær, soveposer, ovner og proviant.