Må utsette planene for Kirkeparken og gågata

Opprustingen av domkirkeparken og forlenging av gågata til Kirkegata blir ikke gjennomført som planlaget. Årsaken er at kommunen bare fikk inn ett entreprisetilbud.

GÅGATE: Storgata fra Fr. Langes gate til Kirkegata sperres for biler og blir gjort om til gågate. Illustrasjon: Dronninga Landskap 

pluss

– Vi måtte forkaste tilbudet vi fikk inn fordi de økonomiske rammene for prosjektet var vesentlig overskredet. Det betyr at vi må gjennomføre en ny anbudsrunde til høsten, sier avdelingsdirektør Øystein Nermo på byutvikling.