Sår tvil om konkurrentens satsing på eldrosjeløyver

Tromsø Taxi mener taxitrafikken ikke har økt så mye som konkurrenten Din Taxi hevder, og at nye løyver vil skade taxiøkonomien.

advarer: Direktør Bjørn Føre i Tromsø Taxi advarer mot at Din Taxi får øke antall reserveløyver. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

Det går fram av høringsuttalelsen Tromsø Taxi har sendt til fylkeskommunen i forbindelse med at Din Taxi har søkt om fem reserveløyver for å teste ut eltaxi i tre år.