Barnevernet

– Kidnappet barnet på første skoledag

Tromsø-advokat mener Barneverstjenesten i Tromsø begår lovbrudd og traumatiserer barn.

– KIDNAPPING: Advokat Anja Støback Bjørsvik mener Barneverntjenesten i Tromsø gjorde seg skyldig i kidnapping, da de hentet barnet til hennes klient ut av klasserommet på første skoledag. Fostermoren er anonymisert av hensyn til barnet. Foto: Helge Skog 

pluss

Barneverntjenesten i Tromsø hentet et barn ut av klasserommet på en av byens barneskoler tirsdag. Barnet skal øyeblikkelig ha blitt kjørt til et beredskapshjem på et annet tettsted i fylket. Dette ifølge advokaten til barnets biologiske mor var uten lovlig hjemmel.