Avviste naboprotester – bygger på ungenes lekeplass

Formannskapet tar ikke naboenes protester til følge og går isteden videre med planene om bygging av omsorgsboliger på lekeplassen i Fergeveien i Tromsdalen.
pluss

Formannskapet behandlet planene om å rive dagens lekeplass i krysset Fergeveien/Carl Bertheussens veg – og isteden føre opp åtte omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede på tomta.