Her kan det komme 18 bomstasjoner

Statens vegvesen foreslår mellom tre og 18 bomstasjoner for å få inn penger til veiinvesteringer i og rundt Tromsø.
pluss

SENTRUM: Onsdag la Statens vegvesen fram sin rapport om hvordan de ser for seg at Tromsøs befolkning skal delta i et spleiselag for å finansiere investeringer i veier, gang- og sykkelveier, trafikksikringstiltak og kollektivtrafikk.