Vil kreve millionsum for grunnavståelse

Minst 5.000 kroner per kvadratmeter. Det mener grunneier Per Krane er prisen for arealet han må avstå til den nye internveien på Langnes.

forlengelse: Ærfuglveien skal forlenges fra Alkeveien til Ørneveien, det vil si at veien i fremtiden vil gå fra Jekta til Biltema. Illustrasjon: Asplan Viak 

pluss

Langnes: Den nye internveien, av enkelte kalt «Ikea-veien», skal gå mellom Heiloveien og Ørneveien. Det skal legges til rette med to kjørefelt, og med fortau og sykkelvei på begge sider. Veien er regulert med 19 meter på det som er dagens Ærfuglvei, og 22 meter i den nye traseen nordover.