Vil brenne 4.100 tonn farlig avfall

Kvitebjørn Varme søker Miljødirektoratet om lov til å brenne farlig avfall i gjenvinningsanlegget de bygger på Nordøya.

gjenvinningsanlegg: I løpet av høsten skal anlegget til Kvitebjørn Varme på Skattøra prøvekjøres og ved påsketider i 2017 skal det være ferdig innkjørt. 

pluss

Avfallsenergianlegget til Kvitebjørn Varme har tillatelse til å forbrenne restavfall, nå ønsker de også tillatelse til å brenne farlig avfall. Det betyr at de vel 1.000 tonn med farlig avfall som Remiks i dag transporter til blant annet Senja Avfall for forbrenning, kan forbrennes i Tromsø i stedet.