Dette betyr Brexit for det lokale næringslivet

KSAT har merket at Norge står utenfor EU. Men statlige kroner har ført til at tromsøbedriften gjør det godt i konkurransen med blant annet engelske aktører.

brexit: Christian Cramer (til venstre), Jan-Frode Janson og Jan Petter Pedersen mener Brexit vil få konsekvenser for nordnorsk næringsliv – først og fremst turistbransjen. Foto: John Strandmo 

pluss

Avdelingsdirektør Jan Petter Pedersen tror at de engelske konkurrentene vil gå tøffere tider i møte etter Brexit – utmeldingen av EU. Det kan åpne for nye avtaler for Kongsberg Satellite Services (KSAT) i fremtiden.